Bild
FR
27
Hafenkino: I, Tonya (OmU)

27.04., 20:00 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


SA
28
Hafenkino: Thelma (OmU)

28.04., 20:00 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


DO
03
Hafenkino: Meister der Träume (OmU)

03.05., 20:45 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


FR
11
Hafenkino: Transit

11.05., 21:00 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


FR
18
Hafenkino: Maybe, Baby

18.05., 21:00 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


FR
25
Hafenkino: Djam (OmU)

25.05., 21:15 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


SA
26
Hafenkino: Wildes Herz

26.05., 21:15 Uhr, 8 Euro

Ticket kaufen


DO
31
Hafenkino: Bonjour Paris (Jeune Femme)

31.05., 21:15 Uhr, 8 oder 9 Euro

Ticket kaufen


FR
01
Hafenkino Open Air: Auftakt

01.06., 21:30 Uhr

FR
08
Hafenkino Open Air: Lady Bird (OmU)

08.06., 21:30 Uhr, VVK 8, AK 9 Euro

Ticket kaufen