Bild
SO
13
Hafenkino: Yuli

13.01., 16:30 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroHafenkino: Yuli (OmU)

13.01., 19:00 UhrFR
18
Hafenkino: Aufbruch zum Mond (OmU)

18.01., 19:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroSA
19
Hafenkino: Cold War (OmU)

19.01., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroFR
25
Hafenkino: Widows (OmU)

25.01., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroSA
26
Hafenkino: Astrid

26.01., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroFR
01
Hafenkino: Shoplifters

01.02., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroSA
02
Hafenkino: Drei Gesichter (OmU)

02.02., 20:00 UhrFR
08
Hafenkino: Mein liebster Stoff (OmU)

08.02., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroFR
15
Hafenkino: Loro (OmU)

15.02., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroFR
22
Hafenkino: Capernaúm (OmU)

22.02., 20:00 Uhr, VVK 8, AK 8 EuroFR
01
Hafenkino: The Favourite (OmU)

01.03., 20:00 Uhr